Skip to main content

Statiske- og energiberegninger af eksisterende bygning – Konstruktioner

Ydelser:

  • Udredning af forhold under udførelse
  • Statiske beregninger
  • Detaljetegninger
  • Hovedprojekt
  • BK2

Nedrivning af en eksisterende ladebygning samt udhus/kartoffelkælder, og efterfølgende opførelse af et nyt fælleshus til Marjatta.

Der forefindes i dag en ældre udtjent ladebygning og et mindre udhus/kartoffelkælder der tænkes nedrevet, og på dennes ”fodaftryk” opføres i en tilbygning et nyt 150 m2 fælleshus bestående af én stor fællessal til beboerne i de omkringliggende bofællesskaber under Marjatta.

I den eksisterende opvarmede længebygning indrettes der entré, toiletter, og køkken.

Tanken er, at der i samlingssalen kan skabes rammer for et fællesskab med gymnastik, foredrag, læring og teater, hvor der kan opnås en levende rytmisk sammenhæng i hverdagen og hvor det kunstnerisk skabende er omdrejningspunktet og et bærende princip.

Bygningen tænkes opført med et lade lignende udtryk, hvor den nederste del af facaden tænkes opført i murværk der kalkes hvidt ligesom eksisterende ejendom. Over murværket er facaden med lodret malet træbeklædning som man kender det for landets simple huse. Taghøjden på tilbygningen følger eksisterende længebygnings kiphøjde, og saddeltagets udformning er tilpasset så det føjer sig enkelt og naturligt til længehusets geometri. Alt i alt har det været vigtigt i udformningen af tilbygningen at skabe et karakterfuldt moderne indvendigt rum, men med et udvendigt arkitektonisk udtryk der ligger sig lige mellem landbrugets let genkendelige huse, og det for Marjatta så genkendelige Rudolf Steiner´ske særkende i form af den nyere boliglænge ved siden af fælleshuset.