Skip to main content

Nyt fælleshus til Marjatta. Vi har står for energiberegninger, detalje tegninger og statiske beregninger af eksisterende forhold samt nye konstruktioner.