Skip to main content

Beregninger af spunsvægge, statiske beregninger, teknisk løsning, samt udredning af forhold – Anlæg

Ydelser:

  • Udredning af forhold under udførelse
  • Statiske beregninger
  • Teknisk løsning for sikring af broen under udførelse

Vi er stolte og glade for at være en del af vedligeholdelsen af Danmarks infrastruktur og historiske områder.

Vi har været med til at renovere Holmens Bro, der er en af de ni broer til Slotsholmen, som skaber en passage over Holmens kanal og danner en forbindelse til øen Slotsholmen.

Holmens Bro er udført som en buebro i lys grå granit. Vi har beregnet og projekteret københavnerspuns som en løsning for broens stabilitet og forhold under renovering.

Vi har lavet en løsning som er simpel og medfører en stor projektbesparelse. Dette er sikret ved at bruge elementer, som entreprenøren allerede har og som er lette at installere. Vi har brugt det nyeste software indenfor branchen til at eftervise dette.

Den nuværende bro måler 25,5 x 18,4 meter og blev opført i 1951, som en erstatning for Arkitekt Vilhelm Dahlerups bro fra 1878.