Skip to main content

Statiske beregninger af ny bygning – Konstruktioner

Ydelser:

  • Bistået med udredningen af brand. (BK2 & BK3 BBV)
  • Konstruktionsprojektering
  • Statiske beregninger
  • Detaljetegninger
  • Myndighedsbehandling

Projektet omhandler udviklingen og opførelse af et nyt fløj i forlængelse af eks. bygning i dagcenter for børn med særlige behov og deres familie samt personale. Der er udarbejdet et byggeprogram, som danner grundlag for det ansøgte.

Den nye bygning opføres med meget høje krav om bæredygtighed efter princip “Build for desampling” / Bygge for adskillelse” når bygningens funktion er udtjent eller ønskes nedtaget.

Alle beskrevne og projekterede materialer er udvalgte efter særlige krav om minimalt klimamæssigt aftryk og laveste miljømæssigt og CO2-impact.

Bygningen opføres som en modulopbygget byggeteknik i træ og isoleres med træfiberisolering som binder CO2. Facadebeklædningen skal være ubehandlet rødgran.

Tagbeklædningen er et falsede ståltag.

Alle vinduerne som ventilationsvindue eller tilsvarende.

Huset opbygges på et let terrændæk hævet ca. 100 mm over terræn.

Fundering er typegodkendte skruefundament.

Adgangsforhold bliver via anlagte træbeklædte gangbroer og ramper mellem eksisterende og det nye. Hele huset skal tilbyde en høj kvalitet mht. valg af byggemateriale samt indeklimamæssigt, således at brugere ingen miljøskadelige påvirkninger skal mærke.

Huset er på 200 m2, og er et godt eksempel på hvordan vi kan bygge med et lavere CO2 aftryk.

Projekt har et negativt CO2 regnskab på -150 kg pr. m2, og er beregnet til et CO2 aftryk på 4.7 kg./m2/år. Huset ligger i lavenergiklassen 2018.

Projektomtale:

  • Artikel i magasinet: Byggeri. Nr.7. September 2022. Side 42-46
  • Artikel i Helsingør Dagblad. Mandag den. 10 januar 2022. Side 6-7