Skip to main content


Statiske beregninger af nyopført hus – Konstruktioner

Ydelser:

  • Statiske beregninger
  • Tekniske tegninger/detalje tegninger
  • Energiberegning BE18
  • Arkitektonisk bistand
  • Revit 3D model
  • Enscape 3D model (walkthrough model)

Byggegrunden ligger i landzone i Odsherred Kommune med et samlet areal på 5.000 m2, heraf et byggefelt på 1.482 m2.

Landskabet er et typisk morænelandskab – med mindre bakker og søer – indenfor grunden er der fra syd til nord en flade på 3,5 m. Fra syd til nord er et oprindeligt stengærde som markerer grænsen mellem åbent marklandskab og en mindre bebyggelse.

Disse landskabstræk ønskes bevaret – det kommende helårshus tænkes placeret i byggefeltets nordlige ende, bag stengærdet og i kanten af skovbeplantningen. Huset vil i sin plan åbne sig op mod det åbne landskab mod nordøst og mod Lammefjord.

Der er tale om en ny bolig udenfor landsbyen Frenderups historiske ramme, ligger ikke i middelbar nærhed til anden bebyggelse og tager derfor sit arkitektoniske afsæt i en typografi fra det åbne land – laden, mere end det historiske beboelseshus i landsbyen, husmandsstedet eller hovedhuset til gården.

Karakteren af laden er ofte et større samlet volumen, der i sit proportioner bryder med det traditionelle beboelseshus, her er der ofte tale om en større og lettere konstruktion som i træ, der er beklædt med metalplader eller træ og relative store åbner placeret mere frit alt efter den enkelte lades funktion og indretning.

Dette hus er ikke alene tænkt som bolig, men som rammen om såvel et familieliv som arbejde – et sted for kreativ udvikling af ideer, undervisning, men også et sted til fremvisning og som kan tage imod besøgende udefra – integreret i et.
Hovedhuset er udformet som et kvadratisk volumen – 15m x 15m med saddeltag og kippen i husets øst-vestlige retning. Husets østlige gavl optræder facetteret/afskåret og markerer her husets 3 zoner – de ’private’ værelser og det store fællesrum i midten – et rum der indeholder køkken, spise- og opholdsrum, en indskudt plan med en mindre læsestue og et arbejdsområde.

Som nævnt vil der hertil blive opført et egentligt værksted og atelier på 6m x 6m, for arbejde der ikke lader sig indpasse i boligen, og med tanken for at have et separat udstillingssted. Taghældning vil være 30 grader med en grøn tagflade beplantet med sedum. I tagfladen kan komme et ønske om placering af solceller for produktion af el. Husets facader fremstår beklædt med en vandret bræddebeklædning i varmebehandlet fyrretræ (Thermowood), alternativt med en Shou Sugi Ban (imprægnering ved afbrænding) behandlet overflade, resterende arealer fremstår som åbne.

I grundplan udgør 15,20m x 15,20m – (4,70m x 3,80 m + 11,00m x 2,50m) = 185,68m2,

dertil kommer en mindre 1. sal i åben forbindelse med stueplan som udgør 46,75m2.
Samlede boligareal udgør således: 185,68m2 + 46,75m2 = 232,43m2.

Som et selvstændigt volumen påtænkes opført et værksted/atelier og udhus.

Atelier/værksted på: 6,00m x 6,00m = 36,00m2 og en åben carport og udhus for bl.a. cykler på: 4,20m x 6,20m = 26,04m2.

Med et samlet boligareal på 232,43m2 vil bebyggelsesprocenter indenfor byggefeltet udgøre 16,0%.