ENERGI

Med udgangspunkt i grundige undersøgelser af varmetab og tæthed, leverer vi forslag til energioptimering til alle boligtyper. Udgangspunktet for alle energiberegninger er hensynet til miljø og indeklima, og med fokus på økonomi og
CO2-udledning bliver resultatet skånsomt for både budget og miljø.

Vi tror på, at vedvarende energi er vejen frem mod et grønnere Danmark, derfor projekterer vi systemer som er i harmoni med naturen.
Igennem byggeriets faser og disses forløb, er energi impliceret fra starten af i idéfasen, hvilket medfører en afgørende rolle for geometrien af det tegnede produkt.

Vi arbejder indenfor følgende felter:

  • Energiprojektering
  • Energirammeberegning
  • Varmetabsberegning
  • Energioptimering
  • Efterisolering af eksisterende bygninger