ANLÆG

En bygning er ikke mere værd end det anlæg og fundament, som den står på. Vi udfører sikre beregninger med blik på både stabilitet og økonomi. Støttevægge og kældervægge designes bedst muligt som fundament for både nybyggeri og renovering.

Ved anvendelse af højteknologiske programmer, løser vi alle opgaver indenfor fundering og anlægsarbejde.

Vi løser opgaver indenfor felterne:

  • Byggemodning
  • Fundamenter
  • Brofundamenter
  • Spunsvægge
  • Rammede betonpæle
  • Sekantpæle
  • Støttevægge og kældervægge
  • Kloak